Planungsausschuss 25.07.2017, kleiner Sitzungssaal Stadt Kaufbeuren

Tagesordnung:
25.07.2017 PA Tagesordnung

Beschlüsse:
25.07.2017 PA B_TOP 4 Fortschreibung Bodenschätze

25.07.2017 PA B_TOP 3 Fortschreibung Verkehr

25.07.2017 PA B_TOP 2 Jahresabschluss 2016